Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Miejsca i terminy zdawania

W serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zamieściliśmy w zakładce „Uczniowie w ośrodkach” wykazy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec lipiec 2018 z wyszczególnieniem miejsca i terminu zdawania danej części egzaminu, do rozdania zdającym.

Prosimy o sprawdzenie zgodności danych z informacjami posiadanymi przez szkołę.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.