Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Komunikaty dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 – aktualizacja z 12 września 2022 r.

Formuła 2012 i 2017

Formuła 2019

Skip to content