Aktualności

Komunikaty

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA ŚWIADECTW I DYPLOMÓW ORAZ SKŁADANIA DEKLARACJI

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. i 31 marca 2017 r. – aktualizacja z 11 marca 2020 r.

Formuła 2012

Formuła 2017

Komunikaty dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego – aktualizacja z 11 marca 2020 r.

Formuła 2012

Formuła 2017

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.