Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Listy osób zgłoszonych przez podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy  do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020.

Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły w zakładce: Egzamin Zawodowy/Podstawa Programowa 2012/Aktualizacja KKZ-zaświadczenia zamieszczono listę osób zgłoszonych przez podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020.

Organizatorzy KKZ zobowiązani są do uzupełnienia tych list o następujące informacje:
– numer i datę wydania zaświadczenia
– adres zdającego do korespondencji

Powyższe informacje należy przekazać niezwłocznie do 11 grudnia 2019 r. (obowiązuje tylko forma elektroniczna).

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.