Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Uzupełnianie danych – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły w zakładce: EGZAMIN ZAWODOWY/Aktualizacja KKZ-zaświadczenia zamieszczono listę osób zgłoszonych przez podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2018 r.

Organizatorzy KKZ zobowiązani są do uzupełnienia tych list o następujące informacje:
– numer i datę wydania zaświadczenia
– adres zdającego do korespondencji
Powyższe informacje należy wpisać niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia (obowiązuje tylko forma elektroniczna).

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.