Aktualności

Komunikaty

Egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny, egzamin zawodowy

Zmienione komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu egzaminów w roku szkolnym 2018/2019 w związku ze zmianą rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku – aktualizacja z 12 czerwca 2019 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku – aktualizacja z 12 czerwca 2019 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.