Aktualności

Egzamin ósmoklasisty

Arkusze pokazowe – grudzień 2018

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OPOP_100)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OPOP_200)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OPOP_400)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OPOP_500)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OPOP_600)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OPOP_700)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OPOP_800)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OPOP_Q00)

Język polski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OPOP_C00)


Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OMAP_100)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP_200)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP_400)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OMAP_500)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OMAP_600)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP_700)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP_800)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OMAP_Q00)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OMAP_C00)


Matematyka. Arkusz egzaminacyjny w języku kaszubskim (OMAK_100)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny w języku litewskim (OMAL_100)

Matematyka. Arkusz egzaminacyjny w języku ukraińskim (OMAU_100)


Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP_100)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP_200)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP_400)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJAP_500)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OJAP_600)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP_700)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP_800)

Język angielski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJAP_Q00)


Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJFP_100)

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJFP_200)

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJFP_400)

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJFP_500)

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OJFP_600)

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJFP_700)

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJFP_800)

Język francuski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJFP_Q00)


Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJHP_100)

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJHP_200)

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJHP_400)

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJHP_500)

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OJHP_600)

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJHP_700)

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJHP_800)

Język hiszpański. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJHP_Q00)


Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP_100)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP_200)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJNP_400)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJNP_500)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OJNP_600)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP_700)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP_800)

Język niemiecki. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJNP_Q00)


Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJRP_100)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJRP_200)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJRP_400)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJRP_500)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OJRP_600)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJRP_700)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP_800)

Język rosyjski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJRP_Q00)


Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP_100)

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJWP_200)

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJWP_400)

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJWP_500)

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niewidomych_czarnodruk (OJWP_600)

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJWP_700)

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJWP_800)

Język włoski. Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJWP_Q00)


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.