Egzamin maturalny – informacja dot. testu diagnostycznego

W części Egzamin maturalny/Formuła 2023 została opublikowana Informacja o wynikach i wnioskach z testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023, przeprowadzonego w grudniu 2023 r., dostępna w sekcji  Wzory, tablice i materiały dodatkowe.

Skip to content