Egzamin maturalny

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości narodowej w roku 2023 – uaktualnienie.

Skip to content