Egzamin maturalny

Informacja o nr konta i opłacie za egzamin maturalny w 2022 r.

Informujemy że opłaty za egzamin maturalny w 2022 roku należy wpłacać na konto:

90 1010 1674 0032 9022 3100 0000
Bank: NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu
Informacja dla wpłacających z zagranicy:
Kod SWIFT: NBPLPLPW
Nr IBAN: PL90101016740032902231000000

Dowód wniesienia opłaty wpłaty należy wysłać pocztą, mailem lub faxem na adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu lub dostarczyć osobiście w terminie między 1 stycznia a 7 marca. Kopię dowodu wpłaty, w tym samym terminie, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły, w której przystępuje się do matury.
Na przekazie muszą się znaleźć następujące informacje: Imię, nazwisko, PESEL osoby zobowiązanej do wniesienia opłaty, nazwa przedmiotu/przedmiotów, za które została wniesiona opłata.

Kategorie
Aktualności
Skip to content