Aktualności

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2018 po sesji poprawkowej (sierpniowej)

Wyniki egzaminu maturalnego w 2018 roku w kraju

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2018 r.

Wyniki egzaminu maturalnego 2018 w województwie dolnośląskim i opolskim

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2018 r. w województwie dolnośląskim.

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2018 r. w województwie opolskim.

Zdawalność egzaminu maturalnego 2018

nowa formuła – tabela

Zdawalność egzaminu maturalnego 2018 według powiatów

nowa formuła – tabela

Wyniki egzaminu maturalnego 2018 według przedmiotów

nowa formuła – tabela i wykresy przekrojowe – województwa

nowa formuła – tabela i wykresy przekrojowe – miasto Wrocław i Opole

nowa formuła – tabela – egzaminy ustne

Wyniki egzaminu maturalnego w 2018 r. według szkół, powiatów i województw

Zdawalność egzaminu maturalnego (w tym zdawalność obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów)

Średnie wyniki procentowe obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów

Średnie wyniki procentowe dodatkowych egzaminów pisemnych z wybranych przedmiotów i poziomów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content