Egzamin gimnazjalny

Dane statystyczne o przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w 2010 r.

 

1. Liczba zdających egzamin gimnazjalny w 2010r. z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej z podziałem na powiaty i rodzaj
arkusza

2. Zdający część językową – arkusz standardowy – na egzaminie gimnazjalnym w 2010 r.

 

Kategorie
Aktualności
Skip to content