Aktualności

Arkusze – egzamin gimnazjalny 2019


Historia i wiedza o społeczeństwie – 10 kwietnia 2019 r.

GH-H1-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X
GH-H2-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
GH-H4-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
GH-H5-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
GH-H7-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
GH-H8-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim


Przedmioty przyrodnicze – 11 kwietnia 2019 r.

GM-P1-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X
GM-P2-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
GM-P4-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
GM-P5-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
GM-P7-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
GM-P8-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Matematyka

GM-M1-192 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi
GM-M2-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
GM-M4-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
GM-M5-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
GM-M7-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
GM-M8-192 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim


Język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r.

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-192 Język angielski + transkrypcja
GF-P1-192 Język francuski + transkrypcja
GE-P1-192 Język hiszpański + transkrypcja
GN-P1-192 Język niemiecki + transkrypcja
GR-P1-192 Język rosyjski + transkrypcja
GW-P1-192 Język włoski + transkrypcja

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-P2-192 Język angielski + transkrypcja
GN-P2-192 Język niemiecki + transkrypcja
GR-P2-192 Język rosyjski + transkrypcja

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-P4-192 Język angielski + transkrypcja +
GN-P4-192 Język niemiecki + transkrypcja

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-P5-192 Język angielski + transkrypcja
GN-P5-192 Język niemiecki + transkrypcja

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-192 Język angielski
GN-P7-192 Język niemiecki
GR-P7-192 Język rosyjski

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-192 Język angielski + transkrypcja
GN-P8-192 Język niemiecki + transkrypcja
GR-P8-192 Język rosyjski + transkrypcja

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X

GA-R1-192 Język angielski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja
GF-R1-192 Język francuski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja
GE-R1-192 Język hiszpański: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja
GN-R1-192 Język niemiecki: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja
GR-R1-192 Język rosyjski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja
GW-R1-192 Język włoski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-R2-192 Język angielski + transkrypcja
GN-R2-192 Język niemiecki + transkrypcja

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-R4-192 Język angielski + transkrypcja
GN-R4-192 Język niemiecki + transkrypcja

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-R5-192 Język angielski + transkrypcja
GN-R5-192 Język niemiecki + transkrypcja

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-R7-192 Język angielski
GN-R7-192 Język niemiecki

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-R8-192 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R8-192 Język niemiecki + transkrypcja


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.