Ogłoszenie o naborze na stanowisko eksperta w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poszukuje kandydata na stanowisko eksperta/ głównego specjalisty z języka polskiego w Wydziale Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne na sesję styczeń – luty 2018

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XIV Konferencję Regionalną „Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach”

Politechnika Wrocławska oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu zapraszają nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli akademickich, przedstawicieli administracji samorządowej, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na XIV Konferencję Regionalną pt. „Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach”. Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2017 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018 – aktualizacja z 6 listopada 2017 r.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 23 października 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2018 roku.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 23 października 2017 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2018 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Uzupełnianie danych – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Weryfikacja list zdających – sesja styczeń-luty 2018 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Konferencje dla szkół/placówek/organizatorów KKZ/ośrodków, które przeprowadzają egzamin zawodowy w roku szkolnym 2017/2018.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.