Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

Czytaj więcej...

Konferencja dla nauczycieli biologii szkół ponadgimnazjalnych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej we Wrocławiu zapraszają nauczycieli biologii szkół ponadgimnazjalnych, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na konferencja dla nauczycieli biologii szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Konferencje dla dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i pracodawców.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko eksperta w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poszukuje kandydata na stanowisko eksperta/ głównego specjalisty z języka polskiego w Wydziale Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne na sesję styczeń – luty 2018

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XIV Konferencję Regionalną „Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach”

Politechnika Wrocławska oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu zapraszają nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli akademickich, przedstawicieli administracji samorządowej, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na XIV Konferencję Regionalną pt. „Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach”. Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2017 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018 – aktualizacja z 6 listopada 2017 r.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 23 października 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2018 roku.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 23 października 2017 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2018 roku.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.