Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Komunikaty Dyrektora CKE o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2013/2014

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2013 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Komunikat Dyrektora CKE o harmonogramie egzaminów w 2014 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Uzupełnienie do Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 lipca 2013 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2014  r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Uzupełnienie do Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 2 maja 2012 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2013/2014.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2014/2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikaty dyrektora CKE z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2013 r. oraz w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne.