Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012


  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informatory o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Wybrane wyniki egzaminu zawodowego 2010 w województwie dolnośląskim i opolskim

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Krajowe wyniki sprawdzianu i egzaminów w 2010 roku

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Informacja o terminie przekazania dyplomów do szkół

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Zmiana w komunikacie o terminach sprawdzianu i egzaminów w 2011 r.

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Terminy sprawdzianu i egzaminów w 2011 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat w sprawie opłat za egzaminy eksternistyczne