Zgłaszanie zdających

1. Uczniowie, słuchacze i absolwenci

2. Uczestnicy i osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy

3. Eksterni, absolwenci zlikwidowanych szkół i osoby dorosłe

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.