Zgłaszanie szkół przeprowadzających egzamin maturalny

Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin maturalny, jest obowiązany nie później niż do 31 sierpnia 2021 r. zgłosić szkołę do okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Zgłoszenie szkoły do bazy danych OKE we Wrocławiu należy przesłać na adres mail – sioeo@oke.wroc.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. RSPO szkoły,
  2. imię i nazwisko dyrektora,
  3. telefon kontaktowy do dyrektora.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content