Wybrane wyniki egzaminu zawodowego w 2023 r.

Sesja 1. 2023 Zima

uczniowie, słuchacze i absolwenci szkół – woj. dolnośląskie

uczniowie, słuchacze i absolwenci szkół – woj. opolskie

KKZ – woj. dolnośląskie

KKZ – woj. opolskie

egzaminy eksternistyczne

wyniki w szkołach


Sesja 2. 2023 Lato

uczniowie, słuchacze i absolwenci szkół – woj. dolnośląskie

uczniowie, słuchacze i absolwenci szkół – woj. opolskie

KKZ – woj. dolnośląskie

KKZ – woj. opolskie

egzaminy eksternistyczne

wyniki w szkołach

Skip to content