Opłaty za egzamin maturalny

Informacja o opłatach


Konto przeznaczone do wnoszenia opłat za egzamin maturalny:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

ul. Zielińskiego 57

53-533 Wrocław

nr rachunku: 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000

W tytule przelewu muszą się znaleźć następujące informacje: 

  • imię, nazwisko, data urodzenia osoby zobowiązanej do wniesienia opłaty,
  • nazwa przedmiotu/przedmiotów, za które wniesiono opłatę.

Załącznik 26 – Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

Formularz do wniosku (załącznika 26) o zwolnienie z opłat


Skip to content