Opłaty za egzamin maturalny

Informacja o opłatach


Konto przeznaczone do wnoszenia opłat za egzamin maturalny:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

ul. Zielińskiego 57

53-533 Wrocław

nr rachunku: 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000

W tytule przelewu muszą się znaleźć następujące informacje: 

  • imię, nazwisko, PESEL osoby zobowiązanej do wniesienia opłaty,
  • nazwa przedmiotu/przedmiotów, za które wniesiono opłatę.

Wniosek o zwolnienie z opłat – załącznik 26

Formularz do wniosku (załącznika 26) o zwolnienie z opłat


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content