Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi – luty 2017 r.

Klucze odpowiedzi do pobrania

Część II (zadania 51-70) – wspólna dla wszystkich zawodów

Technikum i szkoła policealna

Asystentka stomatologiczna
Opiekun w domu pomocy społecznej
Ratownik medyczny
Technik administracji
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik ekonomista
Technik elektryk
Technik farmaceutyczny
Technik górnictwa podziemnego
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik mechanik
Technik mechatronik
Technik pojazdów samochodowych
Technik rolnik
Technik usług kosmetycznych

ZSZ
Sprzedawca

Skip to content