Egzamin zawodowy – kontakt

Egzamin zawodowy – kontakt w sprawach:

SIOEPKZ, dane zdających, dane szkół, placówek, podmiotów, deklaracje
71 785 18 71
zawodowe.organizacja@oke.wroc.pl

Egzamin eksternistyczny zawodowy (deklaracje)
71 785 18 86
eksterni.organizacja@oke.wroc.pl

Dostosowanie warunków egzaminu
71 785 18 71
zawodowe.organizacja@oke.wroc.pl

Upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu
71 785 18 62
wz.sekretariat@oke.wroc.pl

Wyposażenie ośrodków, wytyczne do stanowisk egzaminacyjnych
71 785 18 75
wz.sekretariat@oke.wroc.pl

Ośrodki egzaminacyjne, umowy, rozliczenia
71 785 18 81
wz.sekretariat@oke.wroc.pl

Wyniki egzaminu, świadectwa, certyfikaty, dyplomy
71 785 18 69
wo.sekretariat@oke.wroc.pl

Duplikaty świadectw, certyfikatów, dyplomów
71 785 18 77
sekretariat@oke.wroc.pl

Dostęp do serwisów dla szkół i zdających
71 785 18 99
jurij.czukwinski@oke.wroc.pl

Statystyki wyników
71 785 18 68
pracownia.analiz@oke.wroc.pl

Wgląd do prac egzaminacyjnych
71 785 18 85
sekretariat@oke.wroc.pl

Egzaminatorzy – dostęp do serwisu
71 785 18 59
egzaminator@oke.wroc.pl

Egzaminatorzy – szkolenia
71 785 18 59
szkolenia@oke.wroc.pl

Obserwatorzy egzaminu
71 785 18 95
wz.sekretariat@oke.wroc.pl

Pracodawcy, opłaty za egzamin pracowników młodocianych
71 785 18 83
tomasz.koch@oke.wroc.pl

Kategorie
Egzamin zawodowy
Skip to content