Egzamin maturalny – wgląd do prac egzam.

Pliki w formacie .pdf

Informacja o wglądzie do prac po egzaminie maturalnym 

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej

Wniosek o udostępnienie pracy do wglądu 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.