Arkusze – Egzamin maturalny 2024

Biologia

Formuła 2023

MBIP-R0-100-A-2405

MBIP-R0-660-A-2405

Formuła 2015

EBIP-R0-100-A-2405

Chemia

Formuła 2023

MCHP-R0-100-A-2405

Formuła 2015

ECHP-R0-100-A-2405

Filozofia

Formuła 2023

MFIP-R0-100-A-2405

Formuła 2015

EFIP-R0-100-A-2405

Geografia

Formuła 2023

MGEP-R0-100-A-2405

MGEP-R0-660-A-2405

Formuła 2015

EGEP-R0-100-A-2405

Historia

Formuła 2023

MHIP-R0-100-A-2405

Formuła 2015

EHIP-R0-100-A-2405

Historia muzyki

Formuła 2023

MHMP-R0-100-A-2405

Formuła 2015

EHMP-R0-100-A-2405

Historia sztuki

Formuła 2023

MHSP-R0-100-A-2405

Formuła 2015

EHSP-R0-100-A-2405

Informatyka

Formuła 2023

MINP-R0-100-A-2405

Formuła 2015

EINP-R1-100-A-2405
EINP-R2-100-A-2405

Język białoruski

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MMBB-P0-100-A-2405

Poziom rozszerzony

MMBB-R0-100-A-2405

Formuła 2015

Język kaszubski

Formuła 2023

Poziom rozszerzony

MMKK-R0-100-A-2405

Formuła 2015

Język litewski

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MMLL-P0-100-A-2405

Poziom rozszerzony

MMLL-R0-100-A-2405

Formuła 2015

Język ukraiński

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MMUU-P0-100-A-2405

Poziom rozszerzony

MMUU-R0-100-A-2405

Formuła 2015

Język łaciński i kultura antyczna

Formuła 2023

MJLP-R0-100-A-2405

Formuła 2015

EJLP-R0-100-A-2405.pdf

Język polski

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MPOP-P1-660-A-2405
MPOP-P2-660-A-2405

MPOP-P1-700-A-2405
MPOP-P2-700-A-2405

Poziom rozszerzony

MPOP-R0-100-A-2405

Formuła 2015

Poziom podstawowy

EPOP-P1-700-A-2405
EPOP-P2-700-A-2405

Poziom rozszerzony

EPOP-R0-100-A-2405

Matematyka

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MMAP-P0-100-A-2405 (wersja A)
MMAU-P0-100-A-2405

MMAP-P0-100-B-2405 (wersja B)

MMAP-P0-660-A-2405

Poziom rozszerzony

MMAP-R0-100-A-2405

Formuła 2015

Poziom podstawowy

EMAP-P0-100-A-2405 (wersja A)
EMAU-P0-100-A-2405

EMAP-P0-100-B-2405 (wersja B)

Poziom rozszerzony

EMAP-R0-100-A-2405

Wiedza o społeczeństwie

Formuła 2023

MWOP-R0-100-A-2405

MWOP-R0-660-A-2405

Formuła 2015

EWOP-R0-100-A-2405

Język angielski

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MJAP-P0-660-A-2405

MJAP-P0-700-A-2405

Poziom rozszerzony

MJAP-R0-660-A-2405

MJAP-R0-700-A-2405

Poziom dwujęzyczny

MJAA-D0-100-A-2405

Formuła 2015

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

EJAP-R0-100-A-2405

Język francuski

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MJFP-P0-100-A-2405

Poziom rozszerzony

MJFP-R0-100-A-2405

Poziom dwujęzyczny

MJFF-D0-100-A-2405

Formuła 2015

Język hiszpański

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MJHP-P0-100-A-2405

Poziom rozszerzony

MJHP-R0-100-A-2405

Poziom dwujęzyczny

MJHH-D0-100-A-2405

Formuła 2015

Język niemiecki

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MJNP-P0-660-A-2405

Poziom rozszerzony

MJNP-R0-660-A-2405

Poziom dwujęzyczny

MJNN-D0-100-A-2405

Formuła 2015

Poziom podstawowy

EJNP-P0-100-A-2405

Poziom rozszerzony

EJNP-R0-100-A-2405

Język rosyjski

Formuła 2023

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

MJRP-R0-100-A-2405

Poziom dwujęzyczny

MJRR-D0-100-A-2405

Formuła 2015

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

EJRP-R0-100-A-2405

Język włoski

Formuła 2023

Poziom podstawowy

MJWP-P0-100-A-2405

Skip to content