Arkusze – Egzamin maturalny 2023

Formuła 2023

Biologia

poziom rozszerzony

MBIP-R0-100-2305

Chemia

poziom rozszerzony

MCHP-R0-100-2305

Filozofia

poziom rozszerzony

MFIP-R0-100-2305

Fizyka

poziom rozszerzony

MFAP-R0-100-2305

Geografia

poziom rozszerzony

MGEP-R0-100-2305

Historia

poziom rozszerzony

MHIP-R0-100-2305

Historia muzyki

poziom rozszerzony

MHMP-R0-100-2305

Historia sztuki

poziom rozszerzony

MHSP-R0-100-2305

Informatyka

poziom rozszerzony

MINP-R1-100-2305, MINP-R2-100-2305

Język białoruski

poziom podstawowy

MMBB-P0-100-2305

poziom rozszerzony

MMBB-R0-100-2305

Język kaszubski

poziom rozszerzony

MMKK-R0-100-2305

Język litewski

poziom podstawowy

MMLL-P0-100-2305

poziom rozszerzony

MMLL-R0-100-2305

Język ukraiński

poziom podstawowy

MMUU-P0-100-2305

poziom rozszerzony

MMUU-R0-100-2305

Język łaciński i kultura antyczna

poziom rozszerzony

MJLP-R0-100-2305

Język polski

poziom podstawowy

MPOP-P1-100-2305, MPOP-P2-100-2305, MPOU-P1-100-2305, MPOU-P2-100-2305

MPOP-P1-700-2305, MPOP-P2-700-2305

poziom rozszerzony

MPOP-R0-100-2305

Matematyka

poziom podstawowy

MMAP-P0-100-2305, MMAU-P0-100-2305

poziom rozszerzony

MMAP-R0-100-2305

Wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

MWOP-R0-100-2305

Język angielski

poziom podstawowy

MJAP-P0-100-2305, MJAU-P0-100-2305

MJAP-P0-700-2305

poziom rozszerzony

MJAP-R0-100-2305

MJAP-R0-700-2305

poziom dwujęzyczny

MJAA-D0-100-2305

Język francuski

poziom podstawowy

MJFP-P0-100-2305

poziom rozszerzony

MJFP-R0-100-2305

poziom dwujęzyczny

MJFF-D0-100-2305

Język hiszpański

poziom podstawowy

MJHP-P0-100-2305

poziom rozszerzony

MJHP-R0-100-2305

poziom dwujęzyczny

MJHH-D0-100-2305

Język niemiecki

poziom podstawowy

MJNP-P0-100-2305

poziom rozszerzony

MJNP-R0-100-2305

poziom dwujęzyczny

MJNN-D0-100-2305

Język rosyjski

poziom podstawowy

MJRP-P0-100-2305, MJRU-P0-100-2305

poziom rozszerzony

MJRP-R0-100-2305

poziom dwujęzyczny

MJRP-R0-100-2305

Język włoski

poziom podstawowy

MJWP-P0-100-2305

poziom rozszerzony

MJWP-R0-100-2305

Skip to content