Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Weryfikacja list zdających.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Konferencje dla przewodniczących lub zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych dotyczące przygotowania do egzaminu maturalnego w 2017 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – stary egzamin

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2017 roku dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie – stary i nowy egzamin

Komunikat dla egzaminatorów zainteresowanych udziałem w ocenianiu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) i/lub etapu praktycznego egzaminu zawodowego (stary egzamin) przeprowadzanych w 2017 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – stary egzamin

Listy zdających do weryfikacji

Czytaj więcej...
Post Image

Wzory, tablice i pomoce dla maturzystów

Wzory i tablice dla maturzystów .pdf Dotyczy egzaminu maturalnego w nowej formule – Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – Wybrane wzory matematyczne Dotyczy egzaminu maturalnego w starej formule – Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych – Karta wybranych tablic chemicznych – Zestaw wybranych wzorów matematycznych od 2010 […]

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Dodatkowe szkolenia dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych – PZE.

Czytaj więcej...
Post Image

Egzamin gimnazjalny

Konferencje szkoleniowe dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych gimnazjów z województwa dolnośląskiego i opolskiego.  

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Wykaz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej.

Czytaj więcej...
Post Image

Egzaminy eksternistyczne

Miejsce zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2017.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.