Pytanie wykonawcy – przetarg znak: OKE/WOA/2150/4/2013

  

  

Lp. Pytanie Odpowiedź
1 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w par. 6 ust. 1 pkt 4) załącznika nr 2 do SIWZ na nowe brzmienie: "W przypadku nienależytego wykonania usługi, Wykonawca wypłaca karę umowną w wysokości 30 % opłaty, o której mowa w formularzu cenowym do SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ)? Nie
2 Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie w par. 6 ust. 1 pkt 5) załącznika nr 2 do SIWZ w związku z określonymi juz w pkt. 1) i 4) karami umownymi ? Nie
Kategorie
Zamowienia
Skip to content