Zamówienia publiczne pow. 30000 €


tryb zamówienia: ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „świadczenie usług kurierskich”
nr sprawy: OKE/WOA/260/1/2017
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 5 grudnia 2017 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki

pytania wykonawcy z dnia 24 listopada 2017 r.

informacja o udzieleniu zamówienia


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.