Zamówienia publiczne pon. 30000 €


ogłoszenie z dnia: 20 sierpnia 2018 r.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57”
nr sprawy: OKE/WOA/261/34/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 września 2018 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.