Zamówienia publiczne pon. 30000 €


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „zakup i dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu”
nr sprawy: OKE/WOA/261/9/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 5 maja 2017 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki
modyfikacja treści SIWZ
ogłoszenie o wyniku zapytania


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.