Zamówienia publiczne pon. 30000 €


ogłoszenie z dnia: 11 kwietnia 2018 r.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „usługa transportowa, na terenie woj. dolnośląskiego i woj.opolskiego, polegająca na dostarczeniu przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi z zakresu egzaminu maturalnego, z OKE do ośrodków sprawdzania w dniach 10, 17, 24 i 30 maja oraz z ośrodków sprawdzania do OKE w dniach 21 i 28 maja oraz 4 czerwca 2018 r.”
nr sprawy: OKE/WOA/261/19/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki
pytania wykonawcy z 13 kwietnia 2018 r.
zestawienie ofert
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.