Zamówienia publiczne pon. 30000 €


ogłoszenie z dnia: 9 stycznia 2018 r.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2018.”
nr sprawy: OKE/WOA/261/1/2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 stycznia 2018 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki
zestawienie ofert
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.