Zamówienia publiczne pon. 30000 €


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „świadczenie usług transportowych”
nr sprawy: OKE/WOA/261/6/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00

ogłoszenie + załączniki
pytania wykonawcy z 27 marca 2017 r.


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.