Wyposażenie ośrodków

AAA.02 Przygotowanie do zdobienia i zdobienie wyrobów ceramicznych

AUD.01 Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej

AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AUD.03 Budowa i renowacja fortepianów i pianin

AUD.04 Strojenie i korekta fortepianów i pianin

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

AUD.06 Obsługa sceny

AUD.07 Realizacja nagłośnień

AUD.08 Montaż dźwięku

AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

BPO.02 Ochrona osób i mienia

BPO.03 Wykonywanie działań ratowniczych

BPO.04 Zarządzanie działaniami ratowniczymi

BUD.01 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BUD.02 Wykonywanie robót ciesielskich

BUD.03 Wykonywanie robót dekarskich

BUD.04 Wykonywanie robót kamieniarskich

BUD.05 Wykonywanie robót kominiarskich

BUD.06 Wykonywanie izolacji budowlanych

BUD.07 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych

BUD.08 Montaż konstrukcji budowlanych

BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BUD.10 Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.13 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów 

BUD.15 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

BUD.16 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

BUD.17 Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BUD.21 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

BUD.22 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

BUD.23 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

BUD.24 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

BUD.25 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

BUD.26 Wykonywanie robót zduńskich

CES.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

CES.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego

CES.03 Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym

CES.04 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

CHM.01 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

CHM.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych

CHM.05 Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

CHM.06 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym 

DRM.01 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

DRM.02 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

DRM.03 Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

DRM.05 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

DRM.06 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

DRM.07 Przetwórstwo wytworów papierniczych

DRM.08 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

EKA.02 Organizacja i prowadzenie archiwum

EKA.03 Opracowywanie materiałów archiwalnych

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.06 Wykonywanie prac biurowych

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

EKA.08 Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych

ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE 03 Wykonywanie robót związanych z montażem, instalacji , urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

ELE 04 Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

ELE.06 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

ELE.07 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

ELE.08 Montaż urządzeń dźwigowych

ELE.09 Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.04 Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.02 Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych

FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

GIW.01 Eksploatacja otworowa złóż

GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż

GIW.03 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

GIW.04 Eksploatacja podziemna  kopalin innych niż węgiel kamienny

GIW.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

GIW.06 Wykonywanie prac geologicznych

GIW.07 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

GIW.08 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

GIW.10 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej  kopalin innych niż węgiel kamienny

GIW.11 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

GIW.12 Wykonywanie prac wiertniczych

GIW.13 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

HAN.02 Prowadzenie działań handlowych

HAN.03 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.04 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

HGT.05 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

HGT.06 Realizacja usług w recepcji

HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

HGT.10 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

INF.01 Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

INF.05 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

INF.06 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

INF.09 Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

INF.10 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

LES.01 Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej

LES.02 Gospodarowanie zasobami leśnymi

MEC.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych

MEC.02 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MEC.04 Montaż systemów rurociągowych

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.06 Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń

MEC.07 Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi  

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

MED.02 Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz wspóluczestniczenie  procesie leczenia

MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

MED.04 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

MED.05 Świadczenie usług medycznych w zakresie abadania i protezowania słuchu

MED.06 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

MED.07 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

MED.08 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

MED.09 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu

MED.11 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

MEP.01 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

MEP.04 Naprawa zegarów i zegarków

MEP.05 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

MOD.01 Wyprawianie skór

MOD.02 Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych

MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MOD.04 Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich

MOD.05 Wytwarzanie obuwia

MOD.06 Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych

MOD.07 Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych

MOD.08 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

MOD.09 Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

MOD.10 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

MOD.12. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

MOD.13 Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

MOD.14 Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych

MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

MOT.04 Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

MTL.01 Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego

MTL.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych

MTL.03 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 

MTL.04 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

MTL.05 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych

OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych

OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

PGF.01 Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych

PGF.02 Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

PGF.03 Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych

PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

PGF.06 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

ROL.01 Jeździectwo i trening koni

ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

ROL.06 Organizacja chowu i hodowli koni

ROL.07 Szkolenie i użytkowanie koni

ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

ROL.09 Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

RYB.01 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych

RYB.02 Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych

RYB.03 Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 

SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

SPC.04 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

SPC.05 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

SPC.06 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach

SPL.04 Organizacja transportu

SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 

SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej 

SPO.02 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 

SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 

SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 

SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych 

TKO.01 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza

TKO.02 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym 

TKO.03 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

TKO.04 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

TKO.07 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

TLO.01 Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych

TLO.03 Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych

TWO.01 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

TWO.02 Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi

TWO.03 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

TWO.04 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

TWO.05 Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających

TWO.06 Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

TWO.07 Pełnienie wachty morskiej i portowej

TWO.08 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

TWO.09 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.