Wyniki

Sprawozdanie i wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku. Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku. Sprawozdanie i wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku. Sprawozdanie i wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku. Sprawozdania CKE Sprawozdanie za rok 2020 Sprawozdanie za rok 2019 Diagnoza kompetencji ósmoklasistów – grudzień 2018