Wnioski organów prowadzących o zaświadczenia

Formuła 2017 i 2019

Wniosek o wydanie zaświadczenia o uzyskaniu przez słuchaczy szkoły policealnej dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe / dyplomów zawodowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o uzyskaniu przez uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie / certyfikatów kwalifikacji zawodowych

Formuła 2019
Wniosek o wydanie zaświadczenia o uzyskaniu przez słuchaczy branżowej szkoły II stopnia cert2yfikatów kwalifikacji zawodowych

Skip to content