Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku.

1. Część I. Przygotowanie, organizacja i przebieg egzaminu.

2. Część II. Statystyka wyników egzaminu

Województwo dolnośląskie

tabele

Województwo opolskie

tabele

3. Część III. Wykaz kwalifikacji, obszarów kształcenia i typów szkół

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content