Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku.

1. Część I. Przygotowanie, organizacja i przebieg egzaminu.

2. Część II. Statystyka wyników egzaminu

Województwo dolnośląskie

tabele

Województwo opolskie

tabele

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.