Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2019 roku.

1. Część I. Przygotowanie, organizacja i przebieg egzaminu.

2. Część II. Statystyka wyników egzaminu

Województwo dolnośląskie

sesja 1. styczeń – luty 2019 r.
sesja 2. czerwiec – lipiec 2019 r.

Województwo opolskie

sesja 1. styczeń – luty 2019 r.
sesja 2. czerwiec – lipiec 2019 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.