Sprawozdania z egzaminu maturalnego w 2018 roku

1. Część ogólna
województwo dolnośląskie
województwo opolskie

2. Części przedmiotowe

Język polski
dolnośląskieopolskie

Matematyka
dolnośląskieopolskie

Fizyka
dolnośląskieopolskie

Chemia
dolnośląskieopolskie

Biologia
dolnośląskieopolskie

Geografia
dolnośląskieopolskie

Historia
dolnośląskieopolskie

Wiedza o społeczeństwie
dolnośląskieopolskie

Język angielski
dolnośląskieopolskie

Język niemiecki
dolnośląskieopolskie

Język francuski
dolnośląskieopolskie

Język włoski
dolnośląskieopolskie

Język hiszpański
dolnośląskieopolskie

Język rosyjski
dolnośląskieopolskie

Filozofia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna
dolnośląskieopolskie

Skip to content