Organizacja

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2024/2025

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna – opublikowany zostanie w grudniu 2023

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna – opublikowany zostanie w grudniu 2023

Komunikat w sprawie zadań jawnych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat w sprawie terminu egzaminu zawodowego w Sesji 1.: 2024 Zima

Komunikat w sprawie terminu egzaminu zawodowego w Sesji 2.: 2023 Lato

Komunikat dyrektora CKE w sprawie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Wnioski o zaświadczenia organów prowadzących

Informacje o systemach operacyjnych wykorzystywanych w części praktycznej egzaminu w roku szkolnym 2023/2024 w kwalifikacjach INF.02 oraz EE.08

Informacja dotycząca egzaminu zawodowego przeprowadzanego w części praktycznej w kwalifikacji MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wyodrębnionej w zawodzie Opiekun medyczny (zmiana podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2021 r.)

Informacja dla ośrodków egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin w części praktycznej w kwalifikacjach A.20, A.25, A.27, AU.23, AU.28, AU.30, AU.54, AU.55, AUD.02, AUD.05, PGF.04, PGF.05, PGF.07 z wykorzystaniem oprogramowania Adobe

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content