Organizacja

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna; zostanie opublikowany w grudniu 2022 r.

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna; zostanie opublikowany w grudniu 2022 r.

Komunikat w sprawie zadań jawnych w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat w sprawie terminu egzaminu zawodowego w Sesji 1.: 2023 Zima

Komunikat w sprawie szczegółowego harmonogramu części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 1. 2023 Zima zostanie opublikowany w październiku 2022 r.

Komunikat dyrektora CKE w sprawie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Wnioski o zaświadczenia organów prowadzących

Informacje o systemach operacyjnych wykorzystywanych w części praktycznej egzaminu w roku szkolnym 2022/2023 w kwalifikacjach INF.02 oraz EE.08

Informacja dotycząca egzaminu zawodowego przeprowadzanego w części praktycznej w kwalifikacji MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wyodrębnionej w zawodzie Opiekun medyczny (zmiana podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2021 r.)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content