Organizacja

Zgłaszanie uczniów Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty Materiały informacyjne Dostosowanie warunków egzaminacyjnych Zwolnienie z egzaminu