Organizacja

Zgłaszanie szkół i uczniów

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Materiały informacyjne

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

Zwolnienie z egzaminu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.