Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacje ogólne Organizacja Informatory – Podstawa programowa z 2012 r. Informatory – Podstawa programowa z 2017 r. Informacje dla zdających Zgłaszanie zdających Zgłaszanie szkół/placówek, podmiotów prowadzących KKZ i pracodawców Upoważnienia Materiały egzaminacyjne Wyniki Wgląd do prac egzaminacyjnych Unieważnienia egzaminu Serwis inf. dyrektora