Wzory, tablice i materiały dodatkowe


Wzory i tablice

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

Wybrane wzory matematyczne


Język polski – część ustna (Filmy z przykładowymi nagraniami)

Język polski – część ustna (Przykładowe niejawne zadania egzaminacyjne)

Egzamin z języka polskiego: Materiały informacyjno-szkoleniowe

Arkusze i materiały dodatkowe z geografii, matematyki, biologii, chemii i języka polskiego


Szkolne rozmówki ukraińsko-polskie


Skip to content