Komunikaty

Egzamin maturalny 2024

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2024 r.
Komunikat o w sprawie wykazu olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2024 roku

Egzamin maturalny 2023

Komunikaty w sprawie zadań jawnych z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w 2023 roku
Komunikat o w sprawie wykazu olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2023 roku
Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2023 roku
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki
Informacja w sprawie nazewnictwa związków chemicznych

Egzamin maturalny 2022

Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2022 roku
Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2022 roku
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych + Aneks
Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki

Egzamin maturalny 2021

Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2021 roku
Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2021 roku
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki

Egzamin maturalny 2020

Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2020 roku
Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2020 roku
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki

Egzamin maturalny 2019

Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2019 roku
Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2019 roku
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki

Egzamin maturalny 2018

Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2018 roku
Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2018 roku + terminarz
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki

Egzamin maturalny 2017

Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2017 roku
Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2017 roku + terminarz
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki
Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych

Egzamin maturalny 2016

Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2016 roku
Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2016 roku
Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki
Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym

Egzamin maturalny 2015

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2015 roku
Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2015 roku
Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki

Egzamin maturalny 2014

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
Komunikat o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych
Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2014 roku
Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2014 roku – uzupełnienie
Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2014 roku
Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2014 roku

Egzamin maturalny 2013

Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym
Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2013 roku
Doprecyzowanie komunikatu w sprawie zmian w egzaminie maturalnym z języka polskiego od sesji egzaminacyjnej w maju 2013 roku
Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od sesji egzaminacyjnej w maju 2013 roku
Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2013 roku
Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2013 roku

Egzamin maturalny 2012

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych
Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2012 roku
Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2012 roku
Komunikat o olimpiadzie z języka hiszpańskiego w 2011 i 2012 roku
Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2012 roku

Egzamin maturalny 2011

Komunikat o terminach egzaminu maturalnego w 2011 roku
Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2011 roku
Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2011 roku
Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

Kategorie
Komunikaty
Skip to content