Komunikaty

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 – formuła 2019 – aktualizacja z 19 maja 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 – formuła 2017 – aktualizacja z 19 maja 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 – formuła 2012 – aktualizacja z 19 maja 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikaty dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty, maturalny, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowy i egz. eksternistyczne

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 – aktualizacja z 19 kwietnia 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – aktualizacja z 19 kwietnia 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku – aktualizacja z 8 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy i egzamin eksternistyczny zawodowy

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2021 roku – aktualizacja z 8 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.