Komunikaty

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – formuła 2019 – aktualizacja z 5 października 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – formuła 2017 – aktualizacja z 5 października 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – formuła 2012 – aktualizacja z 5 października 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – aktualizacja z 28 września 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości narodowej w roku 2023.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2022 roku są jawne.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Komunikaty dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Komunikaty dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych i egzaminów eksternistycznych zawodowych w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.