Komunikaty

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – formuła 2019 – aktualizacja z 6 kwietnia 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – formuła 2017 – aktualizacja z 6 kwietnia 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – formuła 2012 – aktualizacja z 6 kwietnia 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości narodowej w roku 2023 – uaktualnienie.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym Sesja 2. Lato 2022 (czerwiec – lipiec 2022)

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Komunikaty dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów zawodowych i egzaminów eksternistycznych zawodowych w 2022 roku – aktualizacja 30.12.2021.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Komunikaty dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w częściach pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego – sesja styczeń-luty 2022.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2021 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – aktualizacja z 28 września 2021 r.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content