Komunikaty

Egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – Aktualizacja z 8 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – formuła 2019 – przeprowadzanego w 2020 r. – aktualizacja z 4 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – formuła 2017 – przeprowadzanego w 2020 r. – aktualizacja z 4 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – formuła 2012 – przeprowadzanego w 2020 r. – aktualizacja z 4 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny, maturalny, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowy

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 – Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 – Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 roku według podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.1 – Formuła 2019.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 r. – Formuła 2012 i 2017.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA ŚWIADECTW I DYPLOMÓW ORAZ SKŁADANIA DEKLARACJI

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.