Komunikaty

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 – aktualizacja z 23 września 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 – formuła 2019 – aktualizacja z 23 września 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Komunikaty dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 – aktualizacja z 12 września 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2022 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Sesja 1. 2023 Zima

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym Sesja 1. 2023 Zima

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2022/2023

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2023 oraz 2024

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 – formuła 2012.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 – formuła 2017.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content