Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi – czerwiec 2017 r.

Klucze odpowiedzi do pobrania

Część II (zadania 51-70) – wspólna dla wszystkich zawodów

Technikum i szkoła policealna

Asystent operatora dźwięku
Asystentka stomatologiczna
Fototechnik
Higienistka stomatologiczna
Kelner
Kucharz
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa
Protetyk słuchu
Ratownik medyczny
Technik administracji
Technik agrobiznesu
Technik analityk
Technik architektury krajobrazu
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Technik awionik
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik budownictwa okrętowego
Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik drogownictwa
Technik ekonomista
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik energetyk
Technik farmaceutyczny
Technik gazownictwa
Technik geodeta
Technik geolog
Technik górnictwa odkrywkowego
Technik górnictwa otworowego
Technik górnictwa podziemnego
Technik handlowiec
Technik hodowca koni
Technik hotelarstwa
Technik hutnik
Technik informatyk
Technik instrumentów muzycznych
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik księgarstwa
Technik leśnik
Technik logistyk
Technik masażysta
Technik mechanik
Technik mechanik lotniczy
Technik mechanik okrętowy
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik mechatronik
Technik nawigator morski
Technik obsługi turystycznej
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik ochrony środowiska
Technik ogrodnik
Technik optyk
Technik organizacji reklamy
Technik organizacji usług gastronomicznych
Technik ortopeda
Technik pojazdów samochodowych
Technik poligraf
Technik przeróbki kopalin stałych
Technik pszczelarz
Technik rachunkowości
Technik rolnik
Technik spedytor
Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
Technik technologii chemicznej
Technik technologii odzieży
Technik technologii żywności
Technik teleinformatyk
Technik telekomunikacji
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik urządzeń sanitarnych
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych
Technik weterynarii
Technik żeglugi śródlądowej
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Terapeuta zajęciowy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Cukiernik
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Fryzjer
Górnik eksploatacji podziemnej
Krawiec
Kucharz małej gastronomii
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Monter izolacji przemysłowych
Monter-elektronik
Murarz
Ogrodnik
Operator obrabiarek skrawających
Opiekun medyczny
Piekarz
Rolnik
Sprzedawca
Stolarz
Ślusarz
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Skip to content