Informatory – Podstawa programowa z 2017 r.

CZĘŚĆ OGÓLNA, WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH INFORMATORÓW – aktualizacja z 22 września 2021 r. AKTUALIZACJA W rozdziale INFORMACJA O ZAWODZIE w pkt. 3 MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE zapis „Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji …” zastępuje się zapisem „Od dnia 1 września 2018 r. przewidziano możliwość … Czytaj dalej Informatory – Podstawa programowa z 2017 r.