Informacje

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi – styczeń 2014 r.

Poniżej zamieszczamy klucze odpowiedzi z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się 14 stycznia 2014 roku.

Arkusze z egzaminu zawodowego (etap pisemny) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawali tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz mogli zabrać ze sobą.

Klucze odpowiedzi do pobrania

Część II (zadania 51-70) – wspólne dla wszystkich zawodów

Technikum i szkoła policealna

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystentka stomatologiczna

Florysta

Fototechnik

Higienistka stomatologiczna

Kelner

Kucharz

Opiekun osoby starszej

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekunka dziecięca

Opiekunka środowiskowa

Ratownik medyczny

Technik administracji

Technik agrobiznesu

Technik architektury krajobrazu

Technik archiwista

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik budownictwa

Technik cyfrowych procesów graficznych

Technik dentystyczny

Technik dróg i mostów kolejowych

Technik ekonomista

Technik elektronik

Technik elektroradiolog

Technik elektryk

Technik farmaceutyczny

Technik gazownictwa

Technik geodeta

Technik górnictwa podziemnego

Technik handlowiec

Technik hodowca koni

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik leśnik

Technik logistyk

Technik masażysta

Technik mechanik

Technik mechatronik

Technik obsługi turystycznej

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik ochrony środowiska

Technik ogrodnik

Technik optyk

Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

Technik organizacji reklamy

Technik organizacji usług gastronomicznych

Technik ortopeda

Technik pojazdów samochodowych

Technik prac biurowych

Technik przeróbki kopalin stałych

Technik pszczelarz

Technik rachunkowości

Technik rolnik

Technik spedytor

Technik technologii chemicznej

Technik telekomunikacji

Technik transportu kolejowego

Technik usług fryzjerskich

Technik usług kosmetycznych

Technik weterynarii

Terapeuta zajęciowy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Betoniarz-zbrojarz

Cukiernik

Elektryk

Fryzjer

Górnik eksploatacji podziemnej

Kucharz małej gastronomii

Malarz-tapeciarz

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Murarz

Ogrodnik

Opiekun medyczny

Piekarz

Renowator zabytków architektury

Rolnik

Sprzedawca

Stolarz

Ślusarz

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content