Informacje ogólne

1. Dla kogo będzie przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

wg podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2012 r.

2. Struktura egzaminu
3. Miejsce przeprowadzania egzaminu
4. Terminy przeprowadzania egzaminów

5. Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin

warunki uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację
warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i terminy wydawania dyplomów

6. Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach

wykaz 2012 r.


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.