Informacje dla zdających

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 4.: sierpień – październik 2016 r.

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna Sesja 4 sierpień – październik 2016

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna Sesja 4 sierpień – październik 2016

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2016 roku

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2017 roku + terminarz 

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2016 roku

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2017 roku

Wniosek o wydanie dyplomu/suplementu do dyplomu

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

Deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern

 

Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu:
przez uczniów/słuchaczy
przez absolwentów szkół
przez absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych
przez osoby zdające eksternistyczny egzamin zawodowy
dla osób dorosłych, które są uczestnikiem lub ukończyły przygotowanie zawodowe dorosłych organizowane przez Starostę

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.