Informacje dla zdających

Komunikaty

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2018 roku

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2019 roku

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2018 roku

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna sesja styczeń-luty 2018

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna sesja styczeń-luty 2018


Deklaracje i wnioski

Wniosek o wydanie dyplomu/suplementu do dyplomu

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

Deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą

Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern

Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych


Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu:
przez uczniów/słuchaczy
przez absolwentów szkół
przez absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych
przez osoby zdające eksternistyczny egzamin zawodowy
dla osób dorosłych, które są uczestnikiem lub ukończyły przygotowanie zawodowe dorosłych organizowane przez Starostę

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.