Formularze, druki i wnioski

Wszystkie pliki w formacie .pdf

formularz zgłoszenia szkoły do bazy danych OKE we Wrocławiu
zgłoszenie podmiotu przeprowadzającego kwalifikacyjny kurs zawodowy
wniosek o upoważnienie do organizacji części praktycznej – nowy egzamin zawodowy od 2013 r.
zgłoszenie pracodawcy  o upoważnienie do organizacji części praktycznej
wniosek o upoważnienie do organizacji części pisemnej – nowy egzamin zawodowy od 2013 r.


Dla kandydatów na egzaminatorów:

Wniosek o przyjęcie na szkolenie – kształcenie ogólne
Wniosek o przyjęcie na szkolenie – kształcenie zawodowe
Formularz dla kandydata na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Wykaz zawodów i kwalifikacji w zawodach – formuła 2017
Wykaz zawodów i kwalifikacji w zawodach – formuła 2019
Formularz aktualizacji danych

Dla egzaminatorów

Formularz aktualizacji danych
Wniosek o skreślenie z listy egzaminatorów – kształcenie ogólne
Wniosek o skreślenie z listy egzaminatorów –  kształcenie zawodowe


Dla zdających:

wniosek o wydanie dyplomu/suplementu do dyplomu
wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej – egzamin ósmoklasisty
wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej – egzamin maturalny
wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dla zdających egzamin maturalny

Dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent

deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą

deklaracja przystąpienia do egzaminu uczestnik KKZ/osoba, która ukończyła KKZ

deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern

wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.